Infrastructuur
project: o.a. Metroverbinding Rotterdam - Hoek van Holland, pijpleidingen en wegen
planvorm: bestemmingsplan/omgevingsvergunning
opdracht: Gemeenten/Metropoolregio
gemeente: Schiedam, Maassluis en Rotterdam
jaar: 2013-2016
status: deels vastgesteld

Infrastructuur

o.a. Metroverbinding Rotterdam - Hoek van Holland, pijpleidingen en wegen

Wij werken aan diverse projecten die thuishoren onder de noemer 'infrastructuur'. Daarbij kunt u denken wegen, wandelpaden en recreatieve fietsroutes, maar ook aan projecten als pijpleidingen, meetstations of zelfs havenbekkens. Een ander voorbeeld van een project dat valt onder deze noemer, zijn onze werkzaamheden ten behoeve van de Hoekse Lijn. De verbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland, waar nu nog NS-treinen rijden, wordt omgevormd tot metrolijn. Ook is een verlenging voorzien, zodat de metro's in Hoek van Holland kunnen doorrijden tot aan het strand. Voordat het zo ver is, moeten de stations worden verbouwd en een aantal sporen worden verlegd. In opdracht van de gemeenten Schiedam, Maassluis en Rotterdam hebben wij de documenten vormgegeven ten behoeve van de hiervoor noodzakelijke ruimtelijke procedures. Het gaat daarbij om bestemmingsplannen ten behoeve van de ombouw en realisatie van een nieuw station (deze plannen zijn inmiddels vastgesteld) en enkele ruimtelijke onderbouwingen voor de realisatie van technische voorzieningen. De procedure voor de verlenging van de lijn is nog gaande. 

Vorig project Volgend project