Actualisatie bestemmingsplannen
project: Gebiedsplannen
planvorm: Bestemmingsplan
opdracht: Gemeente
gemeente: Divers
jaar: 2009-heden
status:

Actualisatie bestemmingsplannen

Gebiedsplannen

Wij verzorgen voor diverse gemeenten de bestemmingsplannen in het kader van de actualisatieplicht. Zo hebben wij voor de gemeente Vlissingen het bestemmingsplan "Sportparken & Tuin van Vlissingen" opgesteld. Het betreft deels een zogenoemd consoliderend bestemmingsplan, waarbij de bestaande situatie juridisch is vastgelegd. Daarnaast biedt het plan ook ruimte voor enkele ontwikkelingen, al dan niet via wijzigingsbevoegdheden. Andere voorbeelden van actualisatieplannen waaraan wij hebben gewerkt, zijn "Woongebied 2016" (Sliedrecht) en "Tweemanspolder en polder De Wilde Veenen" (zuidplas). Indien enkel ondersteuning is gewenst met betrekking tot het tekenwerk, kunt u eveneens bij ons terecht. Zo hebben wij onder andere het tekenwerk verzorgd voor de bestemmingsplannen "Lijnbaankwartier - Coolsingel" en "Provenierswijk - Benticklaan" (beide gemeente Rotterdam).

Vorig project Volgend project