Hoogbouw
project: o.a. Zalmhaven-, Baan- en Cooltoren
planvorm: Divers
opdracht: diverse ontwikkelaars
gemeente: Rotterdam
jaar: 2014-heden
status: n.v.t.

Hoogbouw

o.a. Zalmhaven-, Baan- en Cooltoren

Voor concrete ontwikkelingen kunnen wij zorgdragen voor de benodigde documenten ten behoeve van de ruimtelijke procedure. Soms is dat in de vorm van een ruimtelijke onderbouwing (artikel 2.12 Wabo), soms in de vorm van een wijziging van het bestemmingsplan. Wij hebben de afgelopen jaren een groot aantal gemeenten, particulieren, ontwikkelaars, architectenbureaus en woningbouwcorporaties bijgestaan in de ruimtelijke procedure voor een concreet initiatief. Dat beperkt zich niet uitsluitend tot het opstellen van benodigde documenten. Ook voor het coördineren van onderzoeken, besprekingen met de gemeente en algemeen advieswerk kunt u bij ons terecht. Tot onze projecten behoren ook veel hoogbouwprojecten, met name in Rotterdam. Wij benoemen hier de Zalmhaventoren (210 meter), de Baantoren (150 meter) en de Cooltoren (150 meter), maar wij zijn ook betrokken bij tal van andere (minder) hoge torens.

Vorig project Volgend project